StaySTIFree - Victorian Sexual Health Network - Return to home

Thông tin về bệnh STI - About STIs (Vietnamese)

Bất kỳ người nào có quan hệ tình dục đều có thể bị bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI ). Một số bệnh nhiễm trùng có thể được điều trị để giữ cho quý vị và bạn đời khoẻ mạnh. Có nhiều việc quý vị có thể làm để tránh bị bệnh STI.